البرز تور کرج http://alborz-tour.mihanblog.com 2016-08-29T18:24:54+01:00 text/html 2016-08-18T07:20:44+01:00 alborz-tour.mihanblog.com البرز تور کرج کربلای معلی http://alborz-tour.mihanblog.com/post/49 <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong> <p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#003300" size="7"><strong>تنگه واشی<br></strong></font></p> <p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#cc0000" size="6"><strong>*** فقط جمعه همین هفته ***</strong></font></p> <p align="center"><br></p> <p align="center"><font color="#000000" size="5"><strong>صبحانه پذیرایی عصرانه بیمه <br></strong></font></p> <p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color="#000099" size="5"><strong>فقط 69 هزار تومان<br></strong></font></p> <p align="center"><font size="5"><strong>با اتوبوس توریستی<br></strong></font></p> <p align="center"><font size="5"><strong>&nbsp;<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color="#000099">950 هزار تومان&nbsp; =&nbsp; 10&nbsp; قسط 95 هزار تومانی</font></strong></font></p> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang="FA"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000" size="4">خدمات:</font></strong></span></p> <p style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl" align="right"><span><strong><font size="4"><font color="#000000"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><span>-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>ویزا و اقامت به همراه صبحانه – ناهار و شام</font></font></font></strong></span></p> <p style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir="rtl" align="right"><strong><font size="4"><font color="#000000"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><span><span>-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span>گشت در اماکن زیارتی – راهنما و بیمه مسافرتی</span></font></font></font></strong></p> <p style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm" dir="rtl" align="right"><span><strong><font size="4"><font color="#000000"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><span>-<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>در سفرهای زمینی اتوبوس توریستی و در سفر های هوایی بلیت و ترانسفر می باشد.</font></font></font></strong></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir="rtl" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang="FA"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000" size="4">خروجی از فرودگاه امام و دخول از نجف به عهده مسافر می باشد.</font></strong></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir="rtl" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang="FA"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000" size="4">هزینه زیارت سامرا و کاظمین جداگانه دریافت می شود.</font></strong></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir="rtl" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang="FA"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000" size="4">اعتبار پاسپورت حداقل باید 6 ماه باشد.</font></strong></span></p> <p style="MARGIN: 0cm 18pt 10pt 0cm" dir="rtl" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang="FA"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000" size="4">نرخ کودک زیر دوسال نیم بها و 2 تا 6 هشتاد درصد و 6 به بالا کامل می باشد.</font></strong></span></p> <p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>09351692173</strong></font></p> <p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>34408376&nbsp;- 026&nbsp; رضایی</strong></font></p> <p align="center"><font face="Verdana" color="#ff0000" size="6">Email: <a href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com">Rezaee_2012@yahoo.com</a></font></p> <p align="center"></p> <p align="center"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong><font color="#006600" size="4">جهت ثبت نام اینترنتی به قسمت تماس با ما رفته مشخصات خود و همراهان را نوشته و شماره فیش واریزی را نیز ذكر نمایید</font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#006600" size="4"><strong><font color="#006600" size="4">8541&nbsp;&nbsp; &nbsp;1930&nbsp; &nbsp;2910&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;5022</font></strong></font></strong></p><strong><font color="#006600" size="4"> <p align="center"><font color="#006600" size="4"><strong>بانک پاسارگاد</strong></font></p> </font></strong><p align="center"><strong><font color="#006600" size="4"></font></strong><strong><font color="#006600" size="4">بنام احمد&nbsp; رضا رضایی</font></strong></p></strong></font></strong></font></strong></font> text/html 2016-08-18T07:00:30+01:00 alborz-tour.mihanblog.com البرز تور کرج sms http://alborz-tour.mihanblog.com/post/42 <font color="#ff0000" size="5"><strong> <p align="center"><font color="#ff0000" size="5"><strong>جهت اطلاع از برنامه تور داخلی و خارجی </strong></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000" size="5"><strong>و بهره مندی از تورهای رایگان و شرکت در قرعه کشی هفتگی کوله پشتی</strong></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000" size="5"><strong>شماره&nbsp; همراه خود را با ذکر نام و نام خانوادگی</strong></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000" size="5"><strong>&nbsp;به شماره سامانه پیام کوتاه ارسال نمایید</strong></font></p> <p align="center"><span id="dummyID_gvMsg_lblRec_0"><font style="BACKGROUND-COLOR: #66ff99" color="#000000" size="7"><strong>30003472220003</strong></font></span></p> <p align="center"><span><font color="#000099" size="5"><strong>البرزتور مجری تورهای دانشجویی و آزاد</strong></font></span></p><span> <p align="center"><font face="Verdana" color="#ff0000" size="6">Email: <a href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com"><font color="#399ec9">Rezaee_2012@yahoo.com</font></a></font></p> </span></strong></font><p align="center"><font color="#ff0000" size="5"><strong></strong></font><span></span></p> text/html 2016-08-18T04:08:33+01:00 alborz-tour.mihanblog.com البرز تور کرج تور 1 روزه نمک آبروذ http://alborz-tour.mihanblog.com/post/51 <font color="#cc0000" size="7"><strong> <p align="center"><font color="#cc0000" size="7"><strong>تور&nbsp;1 روزه </strong></font></p> <p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color="#000066" size="7">نمک ابرود<br></font></strong></p> <p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66" color="#006600" size="6"><strong>طبیعت گردی </strong></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000" size="6"><strong>پذیرایی - ناهار - عصرانه</strong></font></p> <p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffccff" color="#000000" size="5">آبشار کرکبود - روستای گلیرد و خانه آیت اله طالقانی - دریاچه زیبای سد طالقان</font></strong></p> <p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color="#000066" size="6">جمعه 23 تیر</font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#ff0000" size="6">ساعت حرکت 5 صبح </font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#ff0000" size="6">بازگشت ساعت 11 شب</font></strong></p> <p align="center"><font size="6"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33" color="#000066"><strong>نفری 89 هزار تومان</strong></font></font></p> <p align="center"><font size="6"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33"><font color="#000099">شاد شاد </font><font color="#ff0000">مهیج مهیج </font><font color="#000099">شاد شاد<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></font></font></font></p> <p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>09351692173</strong></font></p> <p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000" size="6"><strong>34470497 - 026&nbsp; رضایی</strong></font></p> <p align="center"><font face="Verdana" color="#ff0000" size="6">Email: <a href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com"><font color="#399ec9">Rezaee_2012@yahoo.com</font></a></font></p> <p align="center"></p> <p align="center"><font color="#ff6666" size="4"><strong>كرج ابتدای طالقانی شمالی - جنب داروخانه دكتر چلنگر پلاك 352 طبقه سوم</strong></font></p> <p align="center"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#006600" size="4">جهت ثبت نام اینترنتی به قسمت تماس با ما رفته مشخصات خود و همراهان را نوشته و شماره فیش واریزی را نیز ذكر نمایید</font></strong></p><font color="#006600" size="4"><strong> <p align="center"><strong><font color="#006600" size="4">8541&nbsp;&nbsp; &nbsp;1930&nbsp; &nbsp;2910&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;5022</font></strong></p> <p align="center"><font color="#006600" size="4"><strong>بانک پاسارگاد</strong></font></p> </strong></font><p align="center"><font color="#006600" size="4"><strong></strong></font><font color="#006600" size="4"><strong>بنام احمد&nbsp; رضا رضایی</strong></font></p></strong></font> text/html 2012-05-10T08:09:03+01:00 alborz-tour.mihanblog.com البرز تور کرج مشهد مقدس http://alborz-tour.mihanblog.com/post/48 <P align=center><FONT color=#ff0000><STRONG><FONT size=7>&nbsp;</FONT></STRONG><FONT size=7><STRONG>تور&nbsp;زیارتی</STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000066 size=7><STRONG>&nbsp;<FONT color=#006600>مشهد مقدس</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#993399 size=6><STRONG>پیش فروش </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000066 size=7><STRONG><FONT color=#000000 size=6>ویژه تعطیلات نوروز</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ff99" color=#ff0000 size=7><STRONG>با قطار از کرج </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#cc0000 size=5><STRONG>اقامت در هتل آپارتمان </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#cc0000 size=5><STRONG>با&nbsp; صبحانه - ناهار و شام</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#cc0000 size=5><STRONG>ترانسقر رفت و برگشت&nbsp; از راه آهن</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#cc0000 size=5><STRONG>&nbsp;به هتل و بالعکس </STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcccc" color=#cc0000 size=5>یک گشت&nbsp; نیم روز </FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=7><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff99ff" color=#000000>مهلت ثبت نام</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=7><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff99ff" color=#000000>تا 30&nbsp;بهمن</FONT>&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#000099 size=7 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>نفری&nbsp;؟ هزار تومان</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900 size=5>&nbsp;</FONT></STRONG><FONT color=#ff0000 size=6 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>09351692173</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>8 -34408376&nbsp;- 026&nbsp; رضایی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=Verdana>Email: <A href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com">Rezaee_2012@yahoo.com</A></FONT></P> <P align=center></P> <P align=center><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG><STRONG><FONT color=#006600 size=4>جهت ثبت نام اینترنتی به قسمت تماس با ما رفته مشخصات خود و همراهان را نوشته و شماره فیش واریزی را نیز ذكر نمایید</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#006600 size=4>3151&nbsp; &nbsp; 8498&nbsp; &nbsp; &nbsp;3371&nbsp;&nbsp; &nbsp;6104&nbsp;</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#006600 size=4>بانک ملت&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#006600 size=4>بنام احمد&nbsp; رضا رضایی</FONT></STRONG></P><STRONG><FONT color=#009900 size=5> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=Verdana>Email: <A href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com"><FONT color=#399ec9>Rezaee_2012@yahoo.com</FONT></A></FONT></P> <P align=center></FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#009900 size=5></P></FONT></STRONG><BR><BR><BR> text/html 2011-10-16T17:03:33+01:00 alborz-tour.mihanblog.com البرز تور کرج گشت داخلی البرز هر هفته http://alborz-tour.mihanblog.com/post/7 <FONT color=#ff0000 size=6><FONT color=#ff0000 size=6><STRONG><FONT color=#ff0000 size=6><FONT color=#ff0000 size=6><STRONG><FONT color=#ff0000 size=6><FONT color=#ff0000 size=6><STRONG><FONT color=#ff0000 size=6> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6><STRONG>کوله پشتی برگزار می كند </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#006600 size=4><STRONG>جهت آشنایی دانشجویان و البرز نشینان با جاذبه های تاریخی و طبیعی استان البرز </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4><FONT color=#cc33cc><STRONG><FONT size=6>هر هفته به یكی از مناطق استان البرز سفر داریم</FONT> </STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=4><FONT color=#000000><STRONG><FONT size=7>&nbsp;</FONT></STRONG></FONT></FONT><FONT color=#3366ff size=4><STRONG>جاده زیبای چالوس - بازدید از شهرسنانك و كاخ ناصرالدین شاه</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3366ff size=4><STRONG>برج میدانك واقع در كیلومتر 55 جاده چالوس و غیره</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>شاد شاد شاد شاد مهیج مهیج مهیج مهیج</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6><STRONG><FONT color=#000000>8 صبح تا 8 شب</FONT> </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=6 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>همراه با ناهار و عصرانه</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=7 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif">نیم بها</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc33cc size=6><STRONG>ظرفیت محدود</STRONG></FONT></P><STRONG><FONT color=#003300 size=4> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ffff" color=#000066 size=5><STRONG>کرج سه راه گوهردشت ابتدای کوی کارمندان شمالی پلاک&nbsp;8 </STRONG></FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ffff" color=#000066 size=5><STRONG>34408376&nbsp; -&nbsp; 026</STRONG></FONT></P> <P align=center></FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#333399>09351692173</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;رضایی</STRONG></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=6 face=Verdana>Email: <A href="mailto:Rezaee_2012@yahoo.com"><FONT color=#399ec9>Rezaee_2012@yahoo.com</FONT></A></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=3><STRONG>جهت ثبت نام در قسمت تماس با ما ثبت نام كرده و <FONT color=#000099>نام و نام خانوادگی </FONT>و <FONT color=#33ff33>شماره تماس</FONT> و <FONT color=#cc0000>Email</FONT> خود را بنویسید</STRONG></FONT></P></FONT></STRONG></FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT>